ارتباط همیشه خوب است، سریع‌ترین شبکه پیامکی کشور در اختیار شماست…

بانک شماره جامع و به روز

بانک شماره به‌روز همراه‌ اول و ایرانسل به تفکیک منطقه، اصناف، کدپستی، محله

ارسال پیامک به لیست سیاه

اطلاع رسانی پیامکی حتی به لیست سیاه مخابراتی با استفاده از خطوط خدماتی ما

پشتیبانی 24ساعتی سامانه

یکی از ملزومات اساسی و بنیادی سامانه، سیستم ارتباطی و پشتیبانی خوب می‌باشد

تعرفه‌های پنل پیامک نوین پیامک

نام پلن

تعرفه پیامک

هدیه پیامک

بانک شماره

قیمت پلن

ثبت نام

پلن پایه

پیامکی 85 تومان

100 پیامک

ندارد

115 هزار تومان

پلن اقتصادی

پیامکی 80 تومان

300 پیامک

ندارد

225 هزار تومان

پلن شخصی

پیامکی 75 تومان

500 پیامک

ندارد

445 هزار تومان

پلن شرکتی

پیامکی 70 تومان

1000 پیامک

دارد

665 هزار تومان

پلن سازمانی

پیامکی 65 تومان

2000 پیامک

دارد

885 هزار تومان